SEMPOZYUM HAKKINDA
I. ULUSLARARASI
TÜRK-İSLAM SANATLARINDA EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
(MEŞEDİHANIM NEMET ANISINA)

(10-12 EKİM 2019)

THE FIRST INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON EPIGRAPHIC STUDIES IN TURKISH ISLAMIC ARTS
(IN MEMORY OF MEŞEDIHANIM NEMET)

(10-12 OCTOBER 2019)


I. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СИМПОЗИУМ ПО ЭПИГРАФИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ТУРЕЦКОМ ИСЛАМСКОМ ИСКУССТВЕ
(ПАМЯТИ МЕШАДИХАНУМ НЕЙМЕТ)

(10-12 oктября 2019)

DÜZENLEYEN KURUMLAR / ORGANIZATIONS / ОРГАНИЗАЦИИ

     
 
Facebookta Paylaş    Tweetle
 

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih (01 Kasım 2019)


Proposal Submission Deadline (01 November 2019)


Последняя дата принятия докладов (01 ноябрь 2019)


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.