SEMPOZYUM HAKKINDA
SEMPOZYUM TEMALARI

 • Türk İslam Sanatlarında bilimsel bir araştırma metodu olarak epigrafi
 • Tarihi Türk coğrafyasında epigrafinin önemi
 • Din, sanat ve epigrafi ilişkisi
 • Estetik açıdan epigrafi
 • Epigrafide uygulanan yazı karakterleri
 • Mezar taşında epigrafi
 • Mimaride epigrafi
 • El sanatlarında epigrafi
 • Epigrafide dönem ve süsleme özellikleri
 • Epigrafide tarihlendirme ve ebced hesabı
 • Epigrafide sembolizm
 • Epigrafinin sanat tarihi açısından önemi

SYMPOSIUM THEMES

 • Epigraphy in Turkish Islamic Arts Epigraphy as a scientific research method
 • The importance of epigraphy in historical Turkish geography
 • Relation between religion, art and epigraphy
 • Aesthetically epigraphy
 • Fonts applied to epigraphy
 • Epigraphy on gravestone
 • Epigraphy in architecture
 • Epigraphy in handicrafts
 • Epigraphic period and ornamental features
 • Epigraphic dating and ebced account
 • Symbolism in epigraphy
 • The importance of epigraphy in terms of art history

ТЕМЫ СИМПОЗИУМА

 • Эпиграфика, как научный метод исследований в тюркско-исламской культуре
 • Эпиграфика как исторический источник
 • Эпиграфика с точки зрения эстетики
 • Эпиграфика на архитектурных памятниках
 • Эпиграфика на ремесленных изделиях
 • Эпиграфические памятники о суфизме
 • Эпиграфические памятники о роли духовенства в социально-политической и культурной жизни
 • Эпиграфические памятники об ареале распространения древнетюркских племен
 • Образцы эпиграфического письма
 • Значение эпиграфики в изучении истории искусства

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.