SEMPOZYUM HAKKINDA
SEMPOZYUM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında merhume alim, Meşedihanım NEMET’in doğumunun 95. yılı anısına "I. Uluslararası, Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar" (Meşedihanım NEMET Anısına) başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumun ana temasını Türk-İslam eserlerinde yer alan epigrafik çalışmalar oluşturmaktadır. Uluslararası bilimsel bir program niteliğinde yapılacak olan sempozyum, Türkiye ile birlikte birçok ülkeden bilim insanını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sempozyuma sözlü bildiri ile katılabilirsiniz. Bildiriler Türkçe, İngilizce ve Rusça sunulabilecektir.

GENERAL INFORMATION

Tokat Gaziosmanpaşa University Art History Department commemorates the 95th anniversary of the birth of deceased scholar Meşedihanım NEMET on 10-12 October 2019 with a symposium entitled "The First Internatıonal Symposıum On Epıgraphic Studies in Turkish Islamic Arts (In Memory Of Meşedıhanım Nemet)" will be organized. The main theme of the symposium is the epigraphic works in Turkish-Islamic works. The symposium will be held as an international scientific program which aims to bring scientists together from Turkey and many countries. You can participate to the symposium with a verbal presentation. Papers can be presented in Turkish, English and Russian.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отделом Истории Искусства Токатского Университета Газиосманпаши 10-12 октября 2019 года проводится Первая Международная Конференция по теме « Эпиграфические исследования в Турецком исламском искусстве» посвященная 95-летию со дня рождения одного из крупных востоковедов постсоветского пространства Мешадиханум Неймат. Основной темой симпозиума являются эпиграфические исследования в Турецко-исламской историографии. Основной целью проведения Международного Симпозиума является привлечение к разработке данной проблемы ученых из многих стран. Статьи принимаются на трех языках: турецком, английском и русском.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.