SEMPOZYUM HAKKINDA
İLETİŞİM

 • Düzenleme Kurulu Başkanı (Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE): +90 (356) 252 16 16 / 3312 - +90 (535) 223 49 51
 • Sempozyum Sekretaryası (Öğretim Görevlisi İlknur GÜLTEKİN): +90 (356) 252 16 16 / 3325 - +90 (542) 520 08 49
 • Sempozyum Sekretaryası (Arş. Gör. Okaycan DÜRÜKOĞLU): +90 (356) 252 16 16 / 3158 - +90 (546) 930 20 22
 • Sempozyum Sekretaryası (Turan İBRAHİMZADE) (Diğer Ülkeler için irtibat tel): +90 (505) 993 49 51
 • Ulaşım Adresi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE
 • Sempozyum Web Sayfası: https://tisanepigrafi.gop.edu.tr
 • Elektronik Posta Adresi: tisanepigrafi@gop.edu.tr

CONTACT

 • Chairman of the Organizing Committee (Assoc. Prof. Dr. Kemal İBRAHİMZADE): +90 (356) 252 16 16 / 3312 - +90 (535) 223 49 51
 • Symposium Secretariat (Lecturer İlknur GÜLTEKİN): +90 (356) 252 16 16 / 3325 - +90 (542) 520 08 49
 • Symposium Secretariat (Research Assistant Okaycan DÜRÜKOĞLU): +90 (356) 252 16 16 / 3158 - +90 (546) 930 20 22
 • Symposium Secretariat (Turan İBRAHİMZADE) (Contact for Other Countries): +90 (505) 993 49 51
 • Ulaşım Adresi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE
 • Symposium Web Page: https://tisanepigrafi.gop.edu.tr
 • E-mail: tisanepigrafi@gop.edu.tr

СВЯЗЬ

 • Председатель организационного комитета (Kemal İBRAHİMZADE): +90 (356) 252 16 16 / 3312 - +90 (535) 223 49 51
 • Симпозиум Секретариат (İlknur Gültekin): +90 (356) 252 16 16 / 3325 - +90 (542) 520 08 49
 • Симпозиум Секретариат (Okaycan DÜRÜKOĞLU): +90 (356) 252 16 16 / 3158 - +90 (546) 930 20 22
 • Симпозиум Секретариат (Turan İBRAHİMZADE) (контактный провод для других стран): +90 (505) 993 49 51
 • Контактный адрес: Tokat Tasliciftlik University Campus, 60150 Tokat / ТУРЦИЯ
 • Симпозиум веб-страница: https://tisanepigrafi.gop.edu.tr
 • E-mail: tisanepigrafi@gop.edu.tr

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.