SEMPOZYUM HAKKINDA
SEMPOZYUM KURULLARI / SYMPOSIUM BOARD / ОРГАНИЗАТОРЫ

ONUR KURULU/ HONORARY COMMITTEE/ ПОЧЕТНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

Dr. Ozan BALCI (Vali)

Av. Eyüp EROĞLU (Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Adem ÖNAL (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)


DÜZENLEME KURULU / REGULATORY BOARD / ОРГКОМИТЕТ

Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE (Başkan)

Doç. Dr. Kemal ÖZKURT

Dr. Öğr. Üyesi Canan HANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE


BİLİM KURULU (Yerli) / SCIENCE BOARD (DOMESTIC) / УЧЕНЫЙ СОВЕТ (МЕСТНЫЙ)

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU

Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN

Prof. Dr. Ali BORAN

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR

Prof. Dr. Canan PARLA

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Erol ALTINSAPAN

Prof. Dr. Haldun ÖZKAN

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU

Prof. Dr. Hanifi VURAL

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ

Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ

Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK

Prof. Dr. Nevzat Hafis YANIK

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Doç. Dr. Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN

Doç. Dr. Ertan DAŞ

Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE

Doç. Dr. Kemal ÖZKURT

Doç. Dr. Sultan Murat TOPÇU

Doç. Dr. Şerife TALİ

Dr. Öğr. Üyesi Canan HANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AYKUN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TOP

Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç EREN

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin KÖŞKLÜ

Ekrem ANAÇ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı)BİLİM KURULU (Yabancı) / SCIENCE BOARD (FOREIGN) / УЧЕНЫЙ СОВЕТ (ЗАРУБЕЖНЫЙ)

Ord. Prof. Naile VELİHANLI (Azerbaycan)

Prof. Dr. Abbas SEYİDOV ( Azerbaycan)

Prof. Dr. Ali Nemati BABAYLOU (Iran)

Prof. Dr. Bahtiyar BABACANOV (Özbekistan)

Prof. Dr. Danuta CHMİELOWSKA (Polonya)

Prof. Dr. Ergin JABLE (Kosova)

Prof. Dr. Fahreddin SAFARLI (Azerbaycan-Nahcıvan)

Prof. Dr. Murtuzali S. GADJİEV (Rusya Federasyonu-Dağıstan Cumhuriyeti)

Prof. Dr. Nergiz ALİYEVA (Azerbaycan)

Prof. Dr. Sami Saleh ABD AL-MALIK AL-BAYADI (MISIR)

Prof. Dr. Vefa GULIYEVA (Azerbaycan)

Prof. Dr. Zamir ZAKARYAEV (Rusya Federasyonu-Dağıstan Cumhuriyeti)

Doç. Dr. Afet RÜSTEMBEYOVA (Azerbaycan)

Doç. Dr. Andrei KRASNOZHON (Ukrayna)

Doç. Dr. Ganire PİRKULUYEVA (Azerbaycan)

Doç. Dr. Habibe ALİYEVA (Azerbaycan)

Doç. Dr. Şolpan SAPARBAYKIZI (Kazakistan)

Doç. Dr. Volodya DMİTRİYEV (Rusya Federasyonu- Petesburg)

Dr. Diliara ALİADİNOVA (Ukrayna)

Dr. Emzar KAKHİDZE (Gürcistan)

Dr. Eshraf Sadun ORUÇ (Irak)

Dr. Fariz KHALİLLİ ( Azerbaycan)

Dr. İrina GUSACH (Rusya Federasyonu-Azov)

Dr. Kakha KAMADADZE (Gürcistan)

Dr. Larisa CHADAMBA (Rusya Federasyonu-Tuva Cumhuriyeti)

Uz. Memedulla USEİNOV (Kırım)


SEKRETERYA / SECRETARIAT / СЕКРЕТАРИАТ

Öğr. Gör. İlknur GÜLTEKİN

Arş. Gör. Okaycan DÜRÜKOĞLU

Turan İBRAHİMZADETokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.