SEMPOZYUM HAKKINDA
AMACIMIZ

Amacımız, NEMET Hanım anısına düzenlenecek olan sempozyum vesilesiyle bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu ve diğer Türk devletlerinin egemenlik alanında olan ancak dünya savaşları sonucunda sınırlarımız dışında kalan Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Asya ile birlikte Çin Seddi’ne kadar yayılan çok geniş bir coğrafyada bulunan Türk-İslam Sanatlarında epigrafik çalışmalar hakkında uluslararası bilimsel bir platformda ayrıntılı bilgiler sunmak; Türk-İslam sanatları için önem arz eden epigrafik çalışmaları mümkün olduğu kadar bir araya getirmek, bu tür çalışmaların değerini ortaya koymak ve bilim dünyasına duyurmaktır.

OUR AIM

Along with the occasion of symposium to be held in memory of miss NEMET, our aim is to provide detailed information on epigraphic studies in Turkish-Islamic Arts in a wide geography that once was sovereign under Ottoman Empire and other Turkish states and then lost as a result of world wars, which extends from the Great Wall of China to along with the Balkans, the Middle East, the Caucasus, North Africa and Central Asia.T0o bring together the epigraphical works which are important for Turkish-Islamic arts, to reveal the value of such studies and to announce them to the scientific world as much as possible.

ЦЕЛЬ

Основной целью симпозиума посвященного памяти Мешадиханум Неймат является выявление обширной научной информации об эпиграфических исследованиях в тюркско-исламской культуре на обширной территории когда-то входившей в состав Османской империи и тюркских государств и оставшихся за пределами в результате мировых войн Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, Северной Африке, Средней Азии вплоть до Китайской стены; по мере возможности собрать воедино представляющие большой интерес для тюркско-исламской культуры эпиграфические исследования, выявить значимость этих исследований и ознакомить с ними научную общественность.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.