SEMPOZYUM HAKKINDA
SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum Duyurusunun İlan Tarihi 21 Ocak 2019
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 14 Haziran 2019
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması 21 Haziran 2019
Sempozyum Programının İlânı 09 Eylül 2019
Sempozyum Tarihi 10-12 Ekim 2019
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderim Tarihi 01 Kasım 2019

SYMPOSIUM CALENDAR

Symposium Announcement 21 January 2019
Proposal Submission Deadline 14 June 2019
Notification of Acceptance 21 June 2019
Symposium Programme Announcement 09 September 2019
Symposium Dates 10-12 October 2019
Full-text Submission Deadline 01 November 2019

КАЛЕНДАРЬ СИМПОЗИУМА

Объявление о симпозиуме 21 Январь 2019
Последняя дата принятия докладов 14 июнь 2019
Объявление о принятых докладах 21 июнь 2019
Объявление программы симпозиума 09 сентябрь 2019
Дата симпозиума 10-12 oктября 2019
Предоставление полного текста доклада для печати 01 ноябрь 2019

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.