SEMPOZYUM HAKKINDA
DAVET METNİ:


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 10-12.10.2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "I. Uluslararası Türk-İslam Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar Sempozyumu"na (Meşedihanım NEMET Anısına) katılmanızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu              

INVITATION TEXT:

We would be honored for your participation to “The First International Symposium on Epigraphic Studies in Turkish Islamic Arts (In Memory of Meşedihanim Nemet)” that will be held between 10-12.10.2019 in Gaziosmanpaşa University and we would like to express our sincere gratitude.

Organizing Committee              


ТЕКСТ ПРИГЛАШЕНИЯ:

10-12.10.2019 года в Токатском Университете Газиосманпаши состоится "I. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ЭПИГРАФИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ТУРЕЦКОМ ИСЛАМСКОМ ИСКУССТВЕ (ПАМЯТИ МЕШАДИХАНУМ НЕЙМАТ)". Выражаем глубокую благодарность за участие в работе конференции.

Оргкомитет              


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.